Beleidsplan

Ons beleidsplan is het kompas van Stichting Abadi, dat onze visie en missie vertaalt naar concrete stappen en doelstellingen. Het omvat een gedetailleerde beschrijving van onze langetermijnstrategie en de manier waarop we onze doelen willen bereiken. In het beleidsplan vind je informatie over onze organisatiestructuur, inclusief bestuursleden, en hoe besluitvorming plaatsvindt.

Daarnaast beschrijft het beleidsplan onze financiële planning en beheer, waarbij transparantie en verantwoording centraal staan. We leggen vast hoe we fondsen werven, budgetteren en onze middelen inzetten om onze projecten te realiseren.

Het beleidsplan biedt ook inzicht in onze activiteiten en programma’s, waaronder doelstellingen, timing en verwachte resultaten. Dit document is een essentieel instrument om onze inzet voor een betere toekomst te versterken en onze stakeholders te informeren over onze richting en prioriteiten.

Beleidsplan

Ons beleidsplan is het kompas van Stichting Abadi, dat onze visie en missie vertaalt naar concrete stappen en doelstellingen. Het omvat een gedetailleerde beschrijving van onze langetermijnstrategie en de manier waarop we onze doelen willen bereiken. In het beleidsplan vind je informatie over onze organisatiestructuur, inclusief bestuursleden, en hoe besluitvorming plaatsvindt.

Daarnaast beschrijft het beleidsplan onze financiële planning en beheer, waarbij transparantie en verantwoording centraal staan. We leggen vast hoe we fondsen werven, budgetteren en onze middelen inzetten om onze projecten te realiseren.

Het beleidsplan biedt ook inzicht in onze activiteiten en programma’s, waaronder doelstellingen, timing en verwachte resultaten. Dit document is een essentieel instrument om onze inzet voor een betere toekomst te versterken en onze stakeholders te informeren over onze richting en prioriteiten.

Stichting Abadi

Stichting Abadi is een non-profit organisatie die zich inzet voor vluchtelingen die hulpbehoevend zijn, in binnen- en buitenland.

Amersfoort

Gegevens

KvK-nummer: 85271292
IBAN-rekeningnummer:
NL55 BUNQ 2067 9040 51
t.n.v. Stichting Abadi

RSIN: 863568981
BIC nummer: BUNQNL2A  

Volg ons werk

ANBI geregistreerd