Duurzame projecten Afghanistan

Duurzame Projecten Afghanistan

Momenteel wordt Afghanistan geconfronteerd met een hoge werkloosheid als gevolg van langdurige conflicten, politieke instabiliteit en economische onzekerheid. Om de werkgelegenheid te verbeteren zijn investeringen in duurzame economische groei van groot belang. Daarom zijn wij vanuit Stichting Abadi deze samenwerking gestart voor Afghanistan. 

Middels diverse duurzame projecten streven we naar positieve veranderingen voor gemeenschappen in Afghanistan. Door middel van training, ondersteuning en het opzetten van lokale initiatieven richten we ons op het verbeteren van levensomstandigheden, het creëren van economische kansen en het bevorderen van onafhankelijkheid. Onze projecten bieden niet alleen directe voordelen voor individuen en gezinnen, maar dragen ook bij aan bredere doelstellingen van sociaal welzijn en economische groei. Door ons project financieel te steunen, draag je bij aan het opbouwen van financiële onafhankelijkheid van onze doelgroep in Afghanistan.  

Doelgroep van onze projecten: gezinnen met een laag inkomen, ontheemden, slachtoffers van conflicten en weduwen in Afghanistan

Wil jij ook bijdragen aan de financiële onafhankelijkheid van hulpbehoevende families? Doe dan een financiële bijdrage en draag bij aan de realisatie van dit project!

Middels onderstaande link kan je een financiële bijdrage doen aan de duurzame projecten voor Afghanistan. Bedankt voor je donatie!

Project 1: Naailessen

Het eerste project richt zich op naailessen. We willen 10 mensen de kans geven om een cursus te volgen, waarin ze de kunst van het naaien leren. Gedurende zes maanden volgen de deelnemers de cursus en ontvangen ze voortdurend ondersteuning en begeleiding, om hun zelfredzaamheid te vergroten en hun inkomen te verbeteren.

Project 2: Winkel

Het tweede project omvat het openen van een kleine winkel, die voorraad bevat en ruimte biedt aan verschillende goederen, zoals fruit, groenten en dagelijkse benodigdheden. Deze winkel zal niet alleen voorzien in de behoeften van de lokale gemeenschap, maar ook kansen bieden voor de begunstigden om een waardig inkomen te verdienen en economisch empowerment te ervaren. Het project zal gedurende 6 maanden worden geïmplementeerd, met regelmatige bezoeken van onze partnerorganisatie om de voortgang te volgen en te ondersteunen.

Project 3: Delivery Tricycle

Het derde project is gericht op het aanschaffen van een Delivery Tricycle Van. Met het aanschaffen van een driewielerbusje bevorderen we economische groei en creëren we een baan voor een inwoner die hiermee zijn familie kan onderhouden. Dit voertuig zal worden ingezet voor het vervoer van goederen, zoals artikelen, apparaten en bakstenen, om de handelsmogelijkheden van de begunstigden te verbeteren. Het project zal ook gedurende 6 maanden lopen, met periodieke controles en ondersteuning van onze organisatie om ervoor te zorgen dat het doel wordt bereikt.

Stichting Abadi

Stichting Abadi is een non-profit organisatie die zich inzet voor vluchtelingen die hulpbehoevend zijn, in binnen- en buitenland.

Amersfoort

Gegevens

KvK-nummer: 85271292
IBAN-rekeningnummer:
NL55 BUNQ 2067 9040 51
t.n.v. Stichting Abadi

RSIN: 863568981
BIC nummer: BUNQNL2A  

Volg ons werk

ANBI geregistreerd