Nederland telt ruim 51.700 vluchtelingen in asielzoekerscentra, waarvan ruim 12.000 minderjarigen (UNHCR, 2022). Volwassenen en kinderen die hun geliefde thuisland hebben moeten verlaten, gedreven door de angst voor oorlog, vervolging, en levensbedreigende omstandigheden. Na een vaak gevaarlijke en traumatische reis hopen ze in Nederland een nieuw, veilig leven te kunnen opbouwen, ver weg van de angsten die hen deden vluchten. Stichting Abadi streeft ernaar vluchtelingen, asielzoekers en evacués te helpen bij hun integratieproces in Nederland. “Abadi” betekent in het Dari, Farsi en Tajiki “opbouwen”, datgeen wat bij Stichting Abadi centraal staat. Dit artikel biedt een diepgaand inzicht in de drijfveren, uitdagingen en successen van Abadi, door de ogen van Tamana Babak, bestuurslid bij Stichting Abadi.

Ontstaan Abadi
Stichting Abadi is ontstaan toen er in 2021 een grote stroom vluchtelingen binnenkwam in Nederland uit Afghanistan. Er ontstond een grote bereidheid onder de Afghaanse gemeenschap om iets te betekenen voor de evacués. Zo ook bij Elaha Kohneshin, oprichtster van de stichting. Tamana: “Toen is zij met het initiatief gekomen. Ze is in gesprek gegaan met het COA in Huis ter Heide en zo werd stichting Abadi uiteindelijk op officieel 21 januari 2022 geboren.” Inmiddels, ruim 2 jaar later, telt de stichting 20 bestuurs- en commissieleden en 134 gemotiveerde vrijwilligers die bereid zijn om tijdens activiteiten te helpen in diverse asielzoekerscentra in Nederland.

Activiteiten
De stichting organiseert gemiddeld twee keer per maand activiteiten in asielzoekerscentra voor zowel kinderen als volwassenen. Deze educatieve, creatieve en sportieve activiteiten bieden kinderen de kans om weer even kind te zijn en volwassenen afleiding kunnen vinden van de trauma’s en de voortdurende spanningen in hun leven. Sanam Azizi, vrijwilligster en commissielid, vertelt hoe zij hetzelfde heeft meegemaakt als de bewoners van de asielzoekerscentra. “Zelf ben ik 27 jaar geleden uit Afghanistan gevlucht,” deelt ze. “Nu wil ik zelf graag mensen en kinderen helpen die een onveilig land hebben moeten verlaten en soms een moeilijke reis hebben doorgemaakt. Ik voel me dankbaar en vereerd dat ik dit kan doen.”

Aangrijpende verhalen
Het wordt soms pijnlijk duidelijk wat de mensen in de asielzoekerscentra hebben meegemaakt. Tamana herinnert zich een aangrijpend gesprek met een jong meisje. “Ze vertelde me over haar buurmeisje in Afghanistan die was omgekomen bij een bombardement, maar ging daarna vrolijk verder met spelen. Zoiets zet je wel aan het denken. En het is dan fijn om te zien dat, ondanks alle narigheid die ze hebben moeten doorstaan, je ze op zo’n dag even kind ziet zijn en ze kunnen spelen, lachen en plezier hebben.”

Evenementen en uitdagingen
Naast de activiteiten in asielzoekerscentra organiseert Stichting Abadi ook benefietevenementen om geld in te zamelen voor de stichting en langdurige projecten. “Vorig jaar in december hadden we ons eerste benefietevenement waarbij we geld voor de stichting hebben opgehaald. En tijdens de ramadan organiseerden we een benefiet iftar om geld in te zamelen voor onze duurzame projecten in Afghanistan.” Als non-profitorganisatie is de stichting afhankelijk van donaties en sponsoren, wat soms een uitdaging is. Tamana: “We hebben geen standaard potje klaarstaan voor elke activiteit.” Gelukkig kan de stichting dankzij hun donateurs en sponsors toch zulke evenementen organiseren. Tamana: ‘Zo hebben we bijvoorbeeld de zaal gratis kunnen gebruiken voor een benefietevenement, waardoor 100% van de opbrengst naar het project kon gaan.”

Erkenning
Hun harde werk aan een betere toekomst is niet onopgemerkt gebleven. Zo verkreeg Stichting Abadi in 2023 een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Hiermee toont de stichting aan dat hun werkzaamheden nuttig zijn voor de gehele samenleving en zij zich als non-profitorganisatie geheel inzetten voor het goede doel. Tamana: “Dat is een groot succes voor de stichting geweest en biedt kans op verdere groei.” En groeien hoopt Stichting Abadi de aankomende jaren zeker te doen. Zo concludeert Tamana: “We willen zo veel mogelijk groeien, qua samenwerkingspartners, samenwerkingen met COA’s, vrijwilligers en teamleden. Allemaal zodat we écht de mensen kunnen helpen die het het hardst nodig hebben.”

Stichting Abadi is een levendig voorbeeld van hoe gemeenschappen samen kunnen komen om hulpbehoevenden in de maatschappij te helpen. Met de inzet van toegewijde vrijwilligers zoals Tamana en Sanam, is Abadi een baken van hoop en wederopbouw voor vluchtelingen in Nederland.

Amersfoort, 1 juli 2024

Geschreven door: Jori Kuipers, student Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam

Leave a reply