Integratie

Integratie is cruciaal voor kinderen om hen te helpen zich te ontwikkelen tot welgeronde individuen. Ten eerste bevordert het begrip en respect voor diversiteit, wat essentieel is in een steeds meer geglobaliseerde wereld. Kinderen leren omgaan met mensen van verschillende achtergronden, culturen en perspectieven, wat tolerantie en empathie stimuleert. Bovendien bevordert integratie een gevoel van inclusie en belonging, wat de zelfwaarde en het zelfvertrouwen van kinderen versterkt. Het helpt ook bij het verminderen van vooroordelen en stereotypen.

In essentie is integratie belangrijk omdat het kinderen helpt groeien als wereldburgers met een breder perspectief, respect voor diversiteit en sterke sociale en emotionele vaardigheden.

Integreren

Wij vinden het belangrijk dat vluchtelingen goed geïntegreerd zijn in Nederland, en daarom helpen we hen daar een handje bij. Bij stichting Abadi is integratie een tweezijdig proces waarbij communicatie en emancipatie centraal staan. Inzet zal dus van twee kanten komen, zowel van de vluchtelingen als van de maatschappij: burgers, instellingen en bedrijven.

Sinterklaas

Zo hebben wij de komst van Sinterklaas gevierd met de kinderen van het kamp in Zeist. Zo raken ze alvast gewend aan het jaarlijkse spektakel van december in Nederland! Ook ouders raken bekend met Sint en piet. Hierdoor weten zij wat het leggen van een schoen en krijgen van cadeautjes voor kinderen in Nederland betekend.

Halloween

Tijdens Halloween hebben wij een griezelige avond georganiseerd voor de kinderen in kamp Zeist. De avond bestond uit verschillende activiteiten in de gymzaal en een griezelige avondwandeling door het kamp.

Stichting Abadi

Stichting Abadi is een non-profit organisatie die zich inzet voor vluchtelingen die hulpbehoevend zijn, in binnen- en buitenland.

Amersfoort

Gegevens

KvK-nummer: 85271292
IBAN-rekeningnummer:
NL55 BUNQ 2067 9040 51
t.n.v. Stichting Abadi

RSIN: 863568981
BIC nummer: BUNQNL2A  

Volg ons werk

ANBI geregistreerd