Algemene informatie

Onderstaand vind u een compact overzicht van de Stichting.

Algemene informatie:

Rechtsvorm:Stichting
Statutaire naam:Stichting Abadi
Statutaire zetel:Zeist
KvK nr. 85271292
RSIN:863568981
Activiteiten:Reintegratie, onderwijs, sport en informatief

Doelstellingen:

Stichting Abadi stelt zich ten doel:

  • het verbeteren van mentale welzijn van personen die in een hulpbehoevende situatie verkeren;
  • het verstrekken van informatie rondom rechten en plichten op de arbeidsmarkt, onderwijs en zorggebied.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • het verwerven van gelden in het kader van de doelstelling;
  • het bieden financiële steun en/of het verstrekken van goederen aan of ten behoeve van de doelgroepen;
  • alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Abadi is een non-profit organisatie die zich inzet voor vluchtelingen die hulpbehoevend zijn, in binnen- en buitenland.

Contact

Zeist
KvK nummer: 85271292

Steun ons

ANBI geregistreerd