Stichting Abadi, opgericht om vluchtelingen, asielzoekers en evacués te helpen bij hun integratieproces in Nederland, heeft in maart 2023 een belangrijke mijlpaal bereikt door de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status te verkrijgen. Deze erkenning toont aan dat de werkzaamheden van de stichting nuttig zijn voor de gehele samenleving en dat ze zich volledig inzetten voor het goede doel.

Tamana Babak, bestuurslid Evenementen bij Stichting Abadi, verklaart: “Het verkrijgen van de ANBI-status is een groot succes voor de stichting en biedt meer kansen op verdere groei.” Dankzij deze status kunnen particulieren en bedrijven hun donaties of giften aan de stichting aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting, wat de fondsenwerving aanzienlijk vergemakkelijkt.

Stichting Abadi, opgericht in 2022 door Elaha Kohneshin, bestaat inmiddels uit 19 bestuurs- en commissieleden en 134 vrijwilligers. Ze organiseren gemiddeld twee keer per maand activiteiten in verschillende asielzoekerscentra, waarbij educatieve, creatieve en sportieve activiteiten worden aangeboden aan zowel kinderen als volwassenen. Hiernaast zamelt de stichting geld in voor andere projecten, zoals hun duurzame project in Afghanistan. Door middel van training, ondersteuning en het opzetten van lokale initiatieven richt de stichting zich op het verbeteren van levensomstandigheden, het creëren van economische kansen en het bevorderen van onafhankelijkheid in Afghanistan.

Met de ANBI-status hoopt Stichting Abadi verder te groeien, zowel in het aantal samenwerkingspartners als in vrijwilligers en teamleden. “We willen zoveel mogelijk mensen blijven helpen die het het hardst nodig hebben,” concludeert Tamana.

Huis ter Heide, 11 april 2023

Geschreven door: Jori Kuipers, student Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam

Leave a reply